Onze huizen worden steeds slimmer!

Dit biedt niet alleen meer inzicht, maar draagt ook bij aan het comfort, de veiligheid en de gezondheid van mensen!

Zo kunt u niet alleen uw temperatuur op afstand regelen, of meer inzicht krijgen in uw (energie)verbruik, maar kunt u ook uw beveiliging, verlichting, en zelfs uw koelkast op afstand bedienen.

Image

Tevens bieden deze nieuwe technologische ontwikkelingen grote kansen voor “zorg op afstand”; waarbij hulpbehoevenden door deze slimme producten beter gemonitord kunnen worden, en meer inzicht kan worden verkregen in de gesteldheid van deze zorgbehoevenden. Hierop inspringend werkt Teneo IoT momenteel binnen het project “Smart Nurturing” aan de ontwikkeling van een smart meter, aan de hand waarvan de activiteit van hulpbehoevenden bepaald kan worden.

Deze smart meter kan non-invasief worden geplaatst op bestaande leidingen en/of buizen, waarbij de meter meet en doorstuurt op welke momenten er stroming is geweest. Aan de hand van deze meetdata kan vervolgens een overzicht worden gecreëerd van alle verschillende typen waterverbruik van een zorgbehoevende en kan hiermee een patroon worden weergegeven. Aan de hand hiervan kunnen zorgverleners onder meer zorgmomenten efficiënter en meer op cliëntbehoefte afstemmen maar kan bovenal ook een alarmering worden afgegeven op het moment dat er zich een verontrustende verandering voordoet in de (fysieke) gesteldheid van zorgbehoevenden.

Meer informatie over dit project vindt u op de speciale pagina van Smart Nurturing.

Wilt u hierover meer informatie, of ziet u andere toepassingen op het gebied van ‘Smart Homes’?  Neem dan contact met ons op!