Vulgraadsensor

Vulgraadsensor

De Teneo vulgraadsensor is een batterij-gevoede LoRaWAN sensor die in de deksel van afvalbakken of ondergrondse containers kan worden gemonteerd en vervolgens draadloos jaren lang het vulgraadniveau meet en monitort.

De sensor meet de afstand tot het aanwezige afval in de bak of ondergrondse container, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt welke afvalbakken vol zijn en geledigd dienen te worden. Dit draagt bij aan een efficiënter werkproces, efficiëntere inzet van assets, terugdringen van onnodige CO2 uitstoot en minder zwerfafval!

Gebruikers van onze vulgraadsensoren uit de afgelopen jaren geven aan besparingen te realiseren in de inzet van uren van wel 25%!

Door de bijgeleverde beugel en het meetbereik van de sensor tot en met 4 meter diep is het mogelijk om de Teneo vulgraadsensoren in elk denkbare bestaande afvalbakken of container te monteren.
Beproefde afvalbakken zijn onder meer: de Bammens Capitole, BINbak, Grijsen Constructo, de Hamer Velin, Samson Center, de Puccini van Metalis, Molok en ondergrondse containers van onder meer VConsyst.

Tot op heden zijn wij nog geen afvalbakken of ondergrondse containers tegen gekomen waar de sensor niet in gemonteerd kan worden!