Legionellasensor

De nieuwste ontwikkeling binnen Teneo IoT BV op dit moment is toch echt de legionellasensor. Met deze sensor wordt het mogelijk om inzichtelijk te maken of er legionellagroei mogelijk is binnen de leidingen in een bepaald gebouw of ruimte. Hiermee kunt u preventief ingrijpen en erger voorkomen. 


 

Het meten van deze sensor is non-invasief, wat betekent dat er geen tussenstuk hoeft te worden geplaats maar dat deze van buitenaf de leiding kan meten. Dit wordt gedaan door middel van een gepatenteerd meetprincipe waar wordt gemeten met een thermisch verschil.

 

De waardes worden vervolgens via het LoRa Netwerk verzonden waarmee het daarna ingezien kan worden op een platform. Door het gebruik van het LoRa netwerk is de sensor zeer energie zuinig en heeft het een hoge penetratiegraad binnen gebouwen waardoor de sensor over lange afstanden data kan versturen. Bij onze toepassing wordt de sensor van stroom voorzien door middel van een usb voeding. Ook is bi-directioneel communiceren met de sensor mogelijk wat in houdt dat men op afstand de sensor in kan stellen naar eigen wens. 


De sensor is op dit moment in de laatste fase van ontwikkeling en wordt getest in onder andere het Sqippa platform. Naar verwachting komt de legionellasensor begin 2020 op de markt. Bent u nu geïnteresseerd en wilt u niet langer wachten, download dan hier de brochure of neem dan contact met  ons op voor een eventuele pilot.