Dakventilator

Teneo IoT BV heeft in samenwerking met WonenZuid, de Zehnder Group en Sqippa een sensor voor dakventilatoren ontwikkeld. Een dedicated Internet Of Things oplossing die door middel van LoRaWAN de dak ventilator kan aansturen, monitoren en status en storingen kan doorsturen.


Doelgericht onderhoud uitvoeren & Storingen monitoren.

De behoefte voor deze dakventilator node is ontstaan doordat de beschikbaarheid van onderhoudsmonteurs steeds schaarser wordt en omdat het voor het behoud van de installatie beter is als gericht onderhoud wordt toegepast.


Tot op heden was de situatie zo dat een monteur op het dak alleen de instellingen van de ventilator kon aanpassen en dat een storing pas werd opgemerkt op het moment dat een bewoner of gebruiker de storing doorbelt.


Met de dakventilator node kan dit op afstand gemonitord worden en kunnen instellingen van de dakventilator op afstand, vanuit bijv. Sqippa Online, worden aangepast: waardoor een monteur hier sneller op kan acteren en hiervoor minder tijd nodig heeft. Hierdoor wordt het wooncomfort aanzienlijk verhoogd!


De sensor

  • De dakventilator kan op afstand worden aangestuurd. Denk bijv. aan het aan-, uit-, harder of zachter zetten van de ventilator (aantal toeren) zonder zelf ernaartoe te hoeven.
  • De sensor kan de statusupdate van de ventilator versturen.
  • Foutcodes of storingsberichten kunnen worden verstuurd.

LoRaWAN

De sensor maakt gebruik van het netwerk LoRaWAN, een “Long Range Wide Area Network” dat bij uitstek geschikt is voor het verzenden over lange afstanden met een laag stroomverbruik. Ook heeft het een hoge penetratiegraad waardoor het bij uitstek een geschikt netwerk is om binnen gebouwen te kunnen zenden.

Image

 

De huidige dakventilator nodes zijn specifiek ontwikkeld voor de MX dakventilator van Zehnder, echter is deze ook uit te breiden/aan te passen naar andere ventilatiesystemen.


Wilt u meer informatie of wilt u weten of onze sensor iets kan toevoegen binnen uw organisatie, neem contact met ons op.