CV sensor

Teneo IoT BV heeft op basis van  een vraag van WonenZuid in samenwerking met installateur Pleunis Installaties en Sqippa de CV sensor ontwikkeld. Een dedicated Internet Of Things oplossing die door middel van LoRaWAN statusberichten en storingscodes kan uitlezen, doorsturen en zichtbaar maken in een online omgeving.


Doelgericht storingen oplossen

Het doel van de CV sensor is om op afstand CV installaties te kunnen monitoren, om zo beter inzicht te hebben in de staat van de CV waardoor onderhoud gerichter kan worden uitgevoerd. Daarnaast weet een installateur, doordat hij op afstand inzicht heeft in de exacte storing, beter wat deze mee moet nemen en/of moet doen om een storing op te kunnen lossen.

Dit alles heeft tot doel om onderhoud gerichter uit te kunnen voeren, waardoor ook manuren bespaart kunnen worden. Met als uiteindelijke doel, een lagere rekening en beter wooncomfort!


LoRaWAN

De sensor maakt gebruik van het netwerk LoRaWAN, een “Long Range Wide Area Network” dat bij uitstek geschikt is voor het verzenden over lange afstanden met een laag stroomverbruik. Ook heeft het een hoge penetratiegraad waardoor het netwerk uitermate geschikt is om binnen gebouwen te kunnen meten. Bij bijvoorbeeld twee gebouwen van WonenZuid is één gateway afdoende om het hele appartementencomplex te kunnen dekken.


Status

De CV sensor wordt op dit moment getest in de praktijk samen met betrokken woningbouwcoöperaties en installateurs. Het product is op dit moment dan ook nog in ontwikkeling en niet aan te merken als een volledig uitontwikkeld eindproduct. 

Image

Wilt u meer informatie over de CV sensor, neem contact met ons op!